Välj din plats

×

Kolumn: Varför elektrifiering av europeiska personbilar behöver påskyndas

12-05-2021

Elektrifiering av bilmarknaden är oundviklig. I själva verket bör övergången från kol drivmedel till grön energi fästas för att uppfylla alla nya regler. I april förra året nådde Europaparlamentet och alla EU-länder en överenskommelse om en ny europeisk klimatlag, som föreskriver att koldioxidutsläppen i hela EU måste minskas med 55% fram till 2030 jämfört med 1990. Avtalet inkluderar också att full koldioxidneutralitet måste uppnås 2050.

Med detta nya avtal har målet förfinats ytterligare. Inledningsvis sattes ett mål på 40% för 2030. Den ytterligare skärpningen av koldioxid målen kommer omedelbart att leda till att ännu större steg måste tas i snabb takt. Och bil sektorn har en ledande roll i nödvändiga steg för att nå målen.

Transport ansvarar för nästan 30% av de totala koldioxidutsläppen inom Europeiska unionen, varav 72% kommer från vägtransporter. Personbilar står för mer än 60% av de totala koldioxidutsläppen från europeiska vägtransporter.

Sammanfattningsvis kan elektrifiering av personbilar på europeiska vägar och därmed göra dem utsläppsfria ha en stor inverkan på vägen till 55% mindre koldioxidutsläpp till 2030. I detta sammanhang är det ganska anmärkningsvärt att Europeiska unionen inte verkar att ha bråttom med att vidta konkreta åtgärder.

Jag är därför glad att se att Nederländerna – där MG Motor Europes huvudkontor ligger och där jag bor själv nu – tar ledningen när det gäller att uppmana Europeiska kommissionen genom en skrivelse att förbjuda försäljning av nya personbilar och lätta nyttofordon med en förbränningsmotor i hela Europeiska unionen år 2030.

Det är naturligtvis ett radikalt beslut och det krävs stora ansträngningar för att inse detta. Särskilt när det gäller laddningsinfrastruktur behöver mycket fortfarande göras, vilket jag förresten redan betonade i min tidigare kolumn.

Ändå är det viktigt att nya bilar med förbränningsmotor inte säljs längre 2030. För om vi vill vara helt koldioxidneutrala 2050 och ta den genomsnittliga livslängden för nya bilar i beaktande har vi inget annat val än att fasa ut förbränningsmotorn omkring 2030. Så enkelt är det.

I alla fall är vi på MG redo för vad framtiden kommer att ge oss. På MG är vi redan fokuserade på endast elektrifierade bilar. Vi har åtagit oss att göra elektrisk rörlighet tillgänglig för europeiska förare. Vårt fokus är att erbjuda ett brett utbud av smarta, praktiska, säkra och tekniskt avancerade bilar i olika segment för olika behov, med nya modeller som kommer att introduceras under de kommande åren.

– Matt Lei, CEO MG Motor Europe

Recent blogs