Selecteer uw locatie

×

Column: Waarom de elektrificatie van Europese personenauto’s moet worden versneld

12-05-2021

Elektrificatie van de automarkt is onvermijdelijk. In feite moet de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie worden versneld om aan alle nieuwe voorschriften te voldoen. Afgelopen april bereikten het Europees Parlement en alle EU-lidstaten een akkoord over een nieuwe Europese klimaatwet, die bepaalt dat de CO2-uitstoot in de gehele EU in 2030 met 55% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In het akkoord is ook opgenomen dat volledige CO2-neutraliteit moet worden bereikt in 2050.

Met deze nieuwe overeenkomst is de doelstelling verder aangescherpt. In eerste instantie werd voor 2030 een doelstelling van 40% gesteld. Door de verdere aanscherping van de CO2-doelstellingen zullen in hoog tempo nog grotere stappen moeten worden gezet. En de automobielsector speelt een leidende rol bij de noodzakelijke stappen om die doelen te bereiken.

Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot binnen de Europese Unie, waarvan 72% afkomstig is van het wegvervoer. En personenauto’s zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de totale CO2-uitstoot van het Europese wegvervoer.

Kortom, het elektrificeren van personenauto’s op de Europese wegen en dus het emissievrij maken van personenvervoer kan een grote impact hebben op de weg naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030. In deze context is het vrij opmerkelijk dat de Europese Unie geen haast lijkt te hebben met het nemen van concrete maatregelen.

Ik ben dan ook verheugd om te zien dat Nederland – waar het hoofdkantoor van MG Motor Europe is gevestigd en waar ik tegenwoordig zelf woon – het voortouw neemt door er bij de Europese Commissie per brief op aan te dringen om de verkoop van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens met een verbrandingsmotor te verbieden in de gehele Europese Unie tegen 2030.

Dat is natuurlijk een ingrijpende maatregel en het kost veel moeite om dit te realiseren. Zeker op het gebied van laadinfrastructuur moet er nog veel gebeuren, wat ik overigens al in mijn vorige column benadrukte.

Desalniettemin is het belangrijk dat nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2030 niet meer verkocht worden. Want als we in 2050 volledig CO2-neutraal willen zijn en rekening houden met de gemiddelde levensduur van nieuwe auto’s, hebben we geen andere keuze dan de verbrandingsmotor rond 2030 uit te faseren. Zo simpel is het.

Bij MG zijn we in ieder geval klaar voor wat de toekomst ons brengt. Bij MG richten we ons nu al uitsluitend op geëlektrificeerde auto’s. We zijn toegewijd om elektrische mobiliteit toegankelijk te maken voor Europese automobilisten. Onze focus is om een breed scala aan slimme, praktische, veilige en technologisch geavanceerde auto’s aan te bieden in verschillende segmenten voor verschillende behoeften, met verschillende nieuwe modellen die de komende jaren geïntroduceerd zullen worden.

– Matt Lei, CEO MG Motor Europe

Recent blogs