Välj din plats

×

Hur du bäst tar hand om din elbil

14-03-2022
För många är elbilar någonting nytt och det uppkommer mycket frågor. Vilken typ av laddning är att föredra och vad bör du som elbilsägare tänka på? I artikeln nedan ger vi tips på hur du tar hand om din MG och hur du får en hållbar bil över tid. 


AC eller DC laddning

  • Det är inte rekommenderat att snabbladda (DC) batteriet mer än nödvändigt. För att du ska kunna maximera den tillgängliga energin i batteriet rekommenderar vi att använda vanlig laddning (AC) så mycket som möjligt. En måttlig laddningshastighet kan bättre balansera batteriet och undvika polarisering inuti batteriet. Då finns mer tillgänglig energi och du optimerar din räckvidd. Om du hela tiden laddar med snabbladdning riskerar du att få mindre räckvidd.
  • Det skadar inte att använda snabbladdning emellanåt. Batteritemperaturen övervakas hela tiden inuti bilen och laddningshastigheten justeras automatiskt ifall det skulle vara nödvändigt. Skulle bilen till exempel bil för varm sänker den laddningshastigheten. Att ladda våra senaste modeller från 0-80% tar ungefär 40 minuter.

Batterinivå och laddning

  • Vi rekommenderar att du håller batterinivån mellan 20-80% för att vara extra skonsam mot batteriet. I bilen och i MG iSMART kan du schemalägga när bilen ska ladda och vid vilken procent till du vill att den ska sluta. Det är därför enkelt att hålla batteriet inom den optimala nivån. Det gäller för nya MG ZS EV, MG5 och MG Marvel R. Utan MG iSMART kan du manuellt i bilen välja vid vilken procent bilen ska sluta ladda. Har du möjlighet att ladda din bil varje natt (med en inställning att den slutar vid 80%) kommer du ha ett batteri som håller länge. Det är också bra att ladda ditt batteri så ofta som möjligt.
  • Om du inte kommer att använda din elbil under en längre period, se till att ladda batteriet till en medelhög nivå. Många vill gärna ladda bilen till 100% innan de lämnar bilen en längre tid, men det har istället en motsatt effekt. Även om batteriet inte används så laddas det ur lite och den processen går snabbare om batteriet är 100% fullt. Samtidigt är det inte bra att lämna bilen en längre period med alldeles för lite batteri heller eftersom det riskerar att ladda ur. Medelhög nivå är att föredra, men minst 50%.

Extra tips

  • Kontrollera att bilens laddningsuttag är torrt och rent innan du börjar ladda. Se till att alltid noggrant trycka tillbaka gummikåporna som skyddar både det övre och undre uttaget i bilen efter laddning. Tips är att alltid lämna bottenkåpan på när du laddar med vanlig AC laddning (som enbart använder det övre).
  • Har du räckviddsångest är ett tips att aktivera steg 3 på KERS/ kinestisk energiåtervinning. Varje gång du släpper på gasen återanvänder bilen rörelseenergin vilket också gör att du får längre räckvidd. På steg tre motorbromsar bilen ganska hårt och den funktionen kallas ibland för ’one pedal driving’. Har du redan ett fullt batteri kommer bilen dock inte att bromsa lika hårt när du släpper gasen eftersom energin inte har någonstans att ta vägen. Kör du på halt väglag rekommenderar vi att använda steg 1 eftersom bilen inte bromsar lika hårt.
  • Använd den adaptiva farthållaren när möjlighet finns. Den hjälper till att hålla din hastighet konstant vilket minimerar energikonsumtionen och därmed sparar räckvidd.

Alla MG levereras med 7 års garanti eller 150 000 km. Garantin täcker även batteriet.

Nedan finner du länkar till artiklar på vår hemsida som kan vara bra att ta del av:

Vad påverkar livslängden på ett elbilsbatteri?

Vad är skillnaden mellan AC och DC laddning?

Snabbladdning med MG: Hur funkar det?

Vintertips från MG

MG iSMART

Följ oss på sociala media

Recent blogs