Selecteer uw locatie

×

Column: Het belang van doelstellingen voor laadfaciliteiten in Europa

11-03-2021

Europe is electrifying! Met meer dan een miljoen registraties in 2020 bereikten elektrische auto’s een nieuw verkooprecord. Europa loopt nu zelfs voor op China met het aandeel nieuwe BEV’s en PHEV’s in de totale verkoop. Dat is geweldig nieuws! Om deze groei voort te zetten en de ambitieuze EU-doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te halen, is het echter noodzakelijk om de uitbreiding van de Europese laadinfrastructuur voor elektrische auto’s te versnellen.

Helaas houdt de infrastructuur geen gelijke tred met de groeiende verkoop van elektrische voertuigen. Dat is nogal vreemd, aangezien Europese regeringen belastingvoordelen of andere stimuleringsmaatregelen invoeren om elektrisch rijden te promoten. Het feit dat de infrastructuur achterblijft, kan ertoe leiden dat we een punt bereiken waarop de toename van het aantal elektrische auto’s stagneert door een tekort aan laadpunten, of wachtrijen bij een laadpaal. Dit mag absoluut geen reden zijn om een elektrische auto links te laten liggen, terwijl de consument dat wel wil. Ongeveer 75% van alle laadpunten in Europa bevindt zich in slechts vijf landen. Namelijk in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Bij MG zetten we ons in om elektrische mobiliteit toegankelijk te maken. Maar we hebben wel een fatsoenlijke laadinfrastructuur nodig om onze beloften te kunnen nakomen. We steunen daarom volledig de dringende oproep van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), Transport & Environment (T&E) en de European Consumer Organization (BEUC). In een gezamenlijke brief aan EU-commissarissen voor klimaat, transport, industrie en energie werd gevraagd om in 2024 ten minste één miljoen openbare oplaadpunten operationeel te hebben en in 2029 drie miljoen.

Deze doelstelling geeft een duidelijk signaal af dat het aantal openbare oplaadpunten groeit in lijn met het elektrische wagenpark. Europese automobilisten kunnen dus met een gerust hart een elektrische auto aanschaffen, zonder bang te hoeven zijn voor een gebrek aan laadoplossingen. Het is uiteraard belangrijk dat de laadinfrastructuur goed verspreid is over Europa. En niet beperkt tot een select aantal landen.

Zoals benadrukt in de gezamenlijke brief, biedt dit ook kansen voor netbeheerders en laadpaalbeheerders. Bovendien heeft het de potentie om talloze banen in deze sector te creëren. Doelstellingen voor het opladen van elektrische auto’s per land zijn een geweldige manier om dit te realiseren!”

Matt Lei, CEO MG Motor Europe

Recent blogs